Budući domaćini/ice broda uspješno obavljaju praktičnu nastavu

Danas su polaznici programa osposobljavanja za domaćina/icu broda učili kako pripremiti, servirati i poslužiti obroke za goste na brodu u okviru praktične nastave koja se odvija na moru.

Kroz praktičnu nastavu stječu i znanja o organizaciji i provedbi turističkog boravka gostiju na brodu, načinu komunikacije s gostima uz vježbe simualcije raznih situacija tijekom boravka gostiju na brodu te spremanju, čišćenju i održavanju funkcionalnosti broda.

Praktična nastava, koja je započela 19. listopada nakon dvodnevne teorijske nastave, trajat će do 25. listopada 2019. godine. Po završetku praktične nastave slijedi završna provjera znanja koja je planirana za 26. listopad 2019. godine.