Budući domaćini/ice smještajnih kapaciteta uspješno obavljaju praktičnu nastavu

Danas su polaznici programa osposobljavanja za domaćina/icu smještajnih kapaciteta učili kako pripremiti, servirati i poslužiti doručak za goste u okviru praktične nastave.

Osim toga kroz praktičnu nastavu stječu znanja o poslovanju u pružanju usluga smještaja, načinu komunikacije s gostima, prezentiranju turističke ponude destinacije te čišćenju i održavanju smještajnih jedinica.

Praktična nastava, koja je započela 3. listopada nakon dvodnevne teorijske nastave, trajat će do 13. listopada 2019. godine. Po završetku praktične nastave slijedi završna provjera znanja koja je planirana za 14. listopad 2019. godine.