Uspješno završen program osposobljavanja u Baški

Danas je u Baški na otoku Krku uspješno provedena završna provjera znanja na programu osposobljavanja za domaćina/icu smještajnih kapaciteta. Polaznici su tijekom dva tjedna savladavali teorijska znanja i praktične vještine za pružanje kvalitetne usluge smještaja u privatnim turističkim kapacitetima kod partnera Polo Line koji ima dugogodišnje iskustvo u pružanju usluge smještaja. Učenje od iskusnog poslodavca pokazalo se vrlo motivirajućim i poticajnim te će im stečena znanja i vještine koristiti u budućem radu u turizmu.

Po završetku provjere polaznicima su podijeljene potvrde o osposobljenosti za domaćina/icu smještajnih kapaciteta. Ovim događajem ujedno je uspješno završena provedba programa osposobljavanja za domaćina/icu smještajnih kapaciteta u Baški.