Dovršeni nastavni programi za sva tri programa osposobljavanja

Radne skupine za izradu i provedbu Programa osposobljavanja za sva tri turistička domaćina dovršile su posao izrade novih nastavnih programa po kojima će se osposobljavanja izvoditi. Nastavni programi dostupni su za preuzimanje na stranici Rezultati.