Održan drugi sastanak Projektnog tima

Krašograd je danas bio domaćin i drugog sastanka Projektnog tima, a na sastanku se razgovaralo o provedenim aktivnostima u proteklih 8 mjeseci. Na temelju pregleda dosadašnjih rezultata koje je iznijela voditeljica projekta Antonija Stranjik i kraće diskusije u kojoj su sudjelovali svi prisutni, projektni tim je konstatirao da su sve do sada planirane aktivnosti projekta provedene uspješno te da se projekt odvija u skladu s predviđenom dinamikom. Svi zadaci dogovoreni na prošlom sastanku projektnog tima također su uspješno realizirani. U nastavku, voditeljica projekta je dala i kratki pregled glavnih aktivnosti koje trebaju biti realizirane do sljedećeg sastanka: dovršiti sva 3 Programa osposobljavanja za ranjive skupine nazaposlenih, održati radne sastanke u preostalim regionalnim i područnim uredima HZZ-a, izraditi redovita kvartalna izvješća projekta, izraditi Priručnike za sva 3 Programa osposobljavanja u tiskanom i digitalnom obliku te izraditi materijale (scenarije) za sustave za e-učenje. Projektni tim je zaključio da ne postoje značajnije zapreke koje bi mogle utjecati na realizaciju planiranih aktivnosti te potvrdio da će se sljedeći sastanak tima održati u Zagrebu u ožujku ili travnju sljedeće godine, odnosno nakon završetka prethodno navedenih aktivnosti.