Održan drugi sastanak radne skupine za razvoj programa domaćin/ica broda

Danas je u Krašogradu održan i drugi sastanak radne skupine za razvoj programa domaćin/ica broda, na kojem su članovi radne skupine analizirali provedene i dogovorili predstojeće aktivnosti radne skupine. Tako će radna skupina u sljedećih 6 mjeseci izraditi Program osposobljavanja za domaćina/icu broda, prateći Priručnik za polaznike programa osposobljavanja, kao i potrebne didaktičke materijale za izradu e-učenja.