Održan drugi sastanak radne skupine za razvoj programa domaćin/ica smještajnih kapaciteta

U prostoru Eko parka Krašograd u Bratini je 27. studenog 2018. godine održan drugi sastanak radne skupine za razvoj programa domaćin/ica smještajnih kapaciteta. Članovi radne skupine dogovorili su dinamiku aktivnosti u sljedećih 6 mjeseci, a koje uključuju izradu Programa osposobljavanja za domaćina/icu smještajnih kapaciteta, Priručnika za polaznike programa i didaktičkih materijala potrebnih za izradu e-učenja.