Održan drugi sastanak radne skupine za razvoj programa stručnog usavršavanja predavača i mentora

Danas je u Zagrebu održan drugi sastanak radne skupine koja će izraditi i provesti program stručnog usavršavanja predavača i mentora angažiranih u projektu. Na sastanku je dogovoreni datumi provedbe usavršavanja predavača i mentora i to od 26. do 30. studenoga 2018. godine u Krašogradu. Do početka provedbe usavršavanja članovi radne skupine će doraditi sami program, pripremiti potrebne materijale te izraditi priručnik.