Održan prvi sastanak članova projektnog tima

U prostoru Učilišta Ambitio danas je održan prvi sastanak projektnog tima. Na sastanku je predstavljen nacrt dinamike odvijanja svih projektnih aktivnosti i dogovoreni su datumi prvih sastanaka radnih skupina. Razgovaralo se i o okvirnom vremenskom razdoblju izvođenja praktične nastave za programe koji će se izvoditi tijekom druge godine projekta. Projektni tim će se sastajati dva puta godišnje, a između sastanaka će komunicirati putem e-maila, sms-a i telefona.