Održan prvi sastanak Radne skupine za razvoj programa stručnog usavršavanja predavača i mentora

Danas je u Zagrebu održan i prvi sastanak radne skupine koja će izraditi i provesti program stručnog usavršavanja predavača i mentora angažiranih u projektu. Petodnevno stručno usavršavanje planira se organizirati u Krašogradu tijekom studenog ove godine, a sudjelovanjem u tom programu unaprijedit će se stručne i pedagoške kompetencije predavača i mentora. Članovi radne skupine međusobno su raspodjelili zaduženja i dogovorili dinamiku odvijanja aktivnosti tijekom sljedeća 3 mjeseca. Sljedeći sastanak radne skupine planira se održati tijekom listopada.