Press

  • Poziv za medije broj 1 - 20.06.2018. [ doc ] [ pdf ]
  • Press Release broj 1 - 27.06.2018. [ doc ] [ pdf ]
  • Press Release broj 2 - 27.06.2018. [ doc ] [ pdf ]
  • Press Release broj 2 - sa slikama [ doc ] [ pdf ]
  • Press Release broj 3 - 09.04.2020. [ doc ] [ pdf ]

Preuzimanja