Prijave za domaćin/ica smještajnih kapaciteta u tijeku