U Krašogradu započelo petodnevno stručno usavršavanje predavača i mentora

Danas je u Eko parku Krašogradu započelo stručno usavršavanje predavača i mentora angažiranih u projektu koje će trajati do 30. studenog 2018. godine s ciljem stjecanja dodatnih kompetencija za poučavanje ranjivih skupina i povećanja osobnih kapaciteta u inovativnom pristupu poučavanju. Program stručnog usavršavanja izrađen je u okviru ovog projekta na temelju analize stanja i procjene potreba za usavršavanjem predavača i mentora.

U narednih 5 dana obrađivat će se sljedeće teme: interaktivno i iskustveno učenje i poučavanje uz primjenu različitih oblika i metoda rada, nastava usmjerena na polaznika, komunikacijske vještine i motivacijske tehnike u nastavi, korištenje informacijsko-komunikacijskih tehnologija u nastavi, vrednovanje i samovrednovanje nastavnog procesa, metodologija izrade programa u obrazovanju odraslih te planiranje i priprema tijeka nastavnog sata/praktične nastave.

 

Stečena stručna znanja i pedagoške vještine predavači i mentori će zajedno s partnerskim tvrtkama primijeniti u izradi i provedbi tri nova inovativna programa osposobljavanja za turističke domaćine koja su predviđena u ovom projektu.