Uspješno završen program osposobljavanja u Brodu na Kupi

Danas je u Brodu na Kupi uspješno provedena završna provjera znanja na programu osposobljavanja za domaćina/icu smještajnih kapaciteta. Polaznici su tijekom 10 dana savladavali teorijska znanja i praktične vještine za pružanje kvalitetne usluge smještaja u privatnim turističkim kapacitetima u suradnji s partnerom Ambitio sana d.o.o.

Na praktičnoj nastavi naučili su kako pripremiti, servirati i poslužiti doručak za goste te stekli znanja o poslovanju u pružanju usluga smještaja, načinu komunikacije s gostima, prezentiranju turističke ponude destinacije te čišćenju i održavanju smještajnih jedinica.

 

Po završetku provjere polaznicima su podijeljene potvrde o osposobljenosti za domaćina/icu smještajnih kapaciteta. Ovim događajem ujedno je uspješno završena provedba programa osposobljavanja za domaćina/icu smještajnih kapaciteta u Brodu na Kupi.