Započela provedba programa osposobljavanja za domaćina/icu smještajnih kapaciteta u Brodu na Kupi

Danas je u suradnji s partnerom Ambitio sana d.o.o. u Brodu na Kupi započela provedba programa osposobljavanja za domaćina/icu smještajnih kapaciteta. U programu sudjeluju nezaposlene osobe koje će sljedećih 10 dana stjecati teorijska znanja i praktične vještine za pružanje kvalitetne usluge smještaja u privatnim turističkim kapacitetima. Program obuhvaća 2 dana teorijske i 7 dana praktične nastave te završnu provjeru znanja. Po završetku programa polaznici će dobiti potvrdu o sudjelovanju.